På gång

Årsmöte 6 mars. Ola Jäfvert, medlem sedan 1978 avtackades